ZEOS

Ваша IP адреса: 18.232.125.29
Сьогодні: 24.02.2020
12:38
Україна, Київська область, 09200, м. Кагарлик, вул. Паркова, 8
тел. (04573) 5-18-62, e-mail: kagecol_1@ukr.net
Мапа сайту Контакти Головна

Міні чат

BB-Коди

Погода

Натисніть на картинку для збільшення

Календар подій

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Вік сайту

Реклама

Реклама

Авторизація

Календар новин

«  Лютий 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Наше опитування

Оцініть наш сайт


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Реклама

Реклама 123
ВІЗИТКА НАШОЇ ШКОЛИ
 
Сила знаний - есть масса знаний учителя помноженная на ускорение усердия ученика!


ЗАРЕЄСТРОВНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

 

 

Наказом відділу освіти Кагарлицької районної державної адміністрації

від 26.11.2014 р. № 242

 

Начальник відділу освіти                 Н.О. Омельченко

 

 

 

 


СТАТУТ

Кагарлицької загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №1

(нова редакція)

І. Загальні положення

 • Кагарлицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1, (далі навчальний заклад), знаходиться в комунальній власності територіальної громади Кагарлицького району.
 • Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 09200 Київська область, місто Кагарлик, вулиця Воровського, 1, телефон 5-18-62, електронна адреса: kagecol_1@ukr.net.
 • Кагарлицька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 є юридичною особою, може мати самостійний баланс, рахунки в установах банку, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.
 • Засновником навчального закладу є Кагарлицька міська рада. Засновник здійснює фінансування Кагарлицька ЗОШ І-ІІІ ст. №1, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні інженерні комунікації, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.
 • Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
 • Головними завданнями навчального закладу є:
 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, повага до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • створення умов для навчання талановитої, обдарованої молоді, залучення її до систематичної науково-дослідницької, пошукової, експериментальної роботи.
  • Кагарлицька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Статутом закладу.
  • Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.
  • Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.
  • У навчальному закладі визначена українська мова навчання.
  • Навчальний заклад має право:
 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально – виховного процесу відповідно до чинного законодавства;
 • визначити варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково – дослідними інститутами та центрами проводити науково – дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України; використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально – виховного процесу;
 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством України та власним Статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України.
  • У навчальному закладі створюються та функціонують: методична рада, піклувальна рада, батьківський комітет, педагогічна рада,  методичні об’єднання вчителів, профспілковий комітет,  творчі групи, учнівські організації неполітичного характеру.
  • Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Кагарлицькою центральною районною лікарнею.
  • Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
  • Класи у закладі формуються за погодженням з органом управління освітою згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.
  • З урахуванням потреб населення та місцевих умов заклад приймає рішення про створення груп продовженого дня з частковим або повним утриманням учнів за рахунок власника.
  • Індивідуальне навчання та навчання екстерном у закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених МОН.
  • Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН.

 ІІ. Зарахування учнів до навчального закладу 

2.1. Зарахування учнів до закладу здійснюється за наказом його керівника.

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу).

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.2. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.3. Переведення учнів закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.4. Адміністрація школи контролює підготовку дітей п’ятирічного віку до навчання в школі. У разі невідвідування дитиною ДНЗ організовується підготовка у школі у вигляді додаткових занять, тощо.

ІІІ. Організація навчально-виховного процесу

3.1. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених МОН.

У робочому навчальному плані закладу з урахуванням профілю навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частин робочого навчального плану.

3.2. Робочий навчальний  план закладу затверджуються органом управління освітою.

3.3. Заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

3.4. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.5. Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та свого Статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

3.6. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання.

3.7. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв заклад за погодженням з органом управління освітою може створити умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

3.8. У школі навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою.

3.9. Заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання платних послуг затверджується МОН за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки.

3.10. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.11. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на  семестри  та режим роботи встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з органом управління освітою.

3.12. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

3.13. Тривалість уроків у закладі становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-11-х класах – 40 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з органом управління освітою та державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.14. Для учнів 5-11-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання.

У школі допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини.

3.15. Заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

3.16. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - 20 хвилин.

3.17. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником закладу.

3.18. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

3.19. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.20. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.